Wat betekent EBU?

Om de bitterheid van een bier aan te duiden wordt de eenheid EBU gebruikt. Het aantal EBU dat een bier heeft is afhankelijk van de hoeveelheid toegevoegde alfazuren afkomstig uit de gebruikte hopsoorten en het rendement van de bitterstoffen.

Dit rendement is afhankelijk van diverse factoren zoals kooktijd, pH-waarde van het wort en de hoeveelheid toegevoegde bitterstoffen.
Bij het overzicht van de biertypes zijn de EBU-waarden vermeld. Ter indicatie van de bitterheid volgt hierna een beschrijving van de bitterheid en de EBU-waarden die daarbij ongeveer horen. Of een bier als bitter wordt ervaren of niet is afhankelijk van de EBU-waarde maar ook van de hoeveelheid restsuikers in het bier.

Beschrijving bitterheid EBU-waarden
Weinig bitter 5-20
Bitterig 20-30
Bitter 30-40
Zeer bitter >40

De aanduidingen bij de verschillende soorten bier betekenen:

EBU: De bitterheidsgraad van het bier
EBC: De kleurcode van het bier
alc: Het percentage alcohol in het bier